DomainRiadó

Isobar Service

Értesülj időben a téged érintő domain regisztrációkról!

Hogyan működik?

Felhasználási feltételek

Jogi Nyilatkozat - Adatvédelem

Általános jogi feltételek

A www.domainriado.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) mindenki számára elérhető ingyenes internet szolgáltatás igénybevételével vagy a weboldal bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja a jelen nyilatkozatban meghatározott feltételeket. A weboldal által nyújtott ingyenes szolgáltatásokat és a weboldal üzemeltetését Isobar Budapest Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja.

Információk

A weboldal a publikus www.domain.hu kéthetes várólistája alapján figyeli a domainregisztrációs kérelmeket, amelyek alapján a regisztrált felhasználók részére a várólistán megjelenő kulcsszavakról Szolgáltató a megadott szűrési szempontok alapján e-mail értesítést küld.

Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a weboldalon keresztül küldött információ pontos legyen, amelyet Szolgáltató napi rendszerességgel frissít.

Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor azokat megváltoztassa, kijavítsa illetve a weboldalt vagy az azon keresztül közölt információkat részben vagy egészben módosítsa vagy megszüntesse.

A weboldalon keresztül küldött bármely információ hitelességéért, továbbá az információn alapuló bármilyen döntésért, továbbá a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Szerzői jog

A weboldal Szolgáltató saját fejlesztésű egyedi alkotása, a weboldal az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.

Adatvédelem

A weblapon történő regisztráció kapcsán a Szolgáltató, mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) kötelezettséget vállal, hogy kizárólag az ingyenes szolgáltatás nyújtása érdekében, továbbá nem marketing célú kapcsolattartás céljára és érdekében a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény) teljes körű betartása mellett kezeli (Adatkezelési azonosító: 02719-0001). Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag fenti körben kezeli és tartja nyílván, melyhez a regisztráló személy kifejezetten hozzájárult.

A személyes adatokat a regisztrált személy kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül Adatkezelő nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé. Adatkezelő a regisztrált személy személyes adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő jogosult a jogszabályi előírások betartása mellett az adatokat adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére a vele jogviszonyban álló adatfeldolgozó részére kiadni.

Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy regisztrált személy bármikor - azonosítása után - tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését a weboldal megadott menüpontja alatt.

Adatkezelő a regisztrált személy személyes adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Amennyiben felhasználó lehetővé teszi és engedélyezi, Szolgáltató a weboldalon cookie-kat használ a felhasználok preferenciáinak tárolása és figyelemmel kisérése érdekében.

 
Felhasználási feltételek Isobar Service